Rolls-Royce


In de vijftiger jaren raakte Rolls-Royce sterk betrokken bij de ontwikkeling van straalmotoren. Geleidelijk ging het bedrijf steeds meer diversificeren en kwam de nadruk te liggen op de productie van grote gasturbines en generatoren, dieselmotoren voor de industrie, benzinemotoren voor legervoertuigen, raketmotoren en atoomreactors. Het vliegtuigmotor-deel van het bedrijf werd zo belangrijk dat 4 van de 5 medewerkers daarin werkzaam waren (van de in totaal 88.000 medewerkers).

Honderden straalmotoren
Achter in de zestiger jaren kreeg Rolls-Royce een groot contract van een Amerikaanse vliegtuigbouwer voor de levering van honderden straalmotoren. De kosten voor het produceren van de motoren bleken echter belangrijk hoger te zijn dan de verkoopopbrengsten ervan. De Engelse regering moest met geld bijspringen. Begin 1971 werd Rolls-Royce Ltd failliet verklaard. De vliegtuigmotorendivisie van het bedrijf was echter van vitaal belang voor de Engelse defensie en de regering besloot daarom dit deel van het bedrijf te nationaliseren om het voortbestaan ervan te verzekeren. Deze divisie is nu bekend onder de naam Rolls-Royce plc. De automobieldivisie was al die tijd succesvol en winstgevend gebleven en werd in 1973 ondergebracht in Rolls-Royce Motors. Daarvoor ging men toen op zoek naar een koper. In 1980 werd Rolls-Royce Motors verkocht aan Vickers. In 1998 verkocht Vickers het bedrijf door aan Volkswagen. Volkswagen kreeg daarmee de rechten op het Spirit of Ecstasy-ornament en het radiatorrooster.


<