Nederlandse afdeling


De Nederlandse afdeling is opgericht in 1967. Het is gebruikelijk dat de club jaarlijks een tweetal technische bijeenkomsten organiseert, een in het voorjaar en een in het najaar. Daarnaast staat er een voorjaars- en een najaarsrit op de agenda, en midden in het jaar de President's Picknick. In juni van elk jaar vindt daarbij in Engeland de Annual Rally plaats waar leden uit Engeland en geheel Europa acte de présence geven. Deze duurt van vrijdag tot en met zondag. Aan het einde van elk jaar verschijnt het RREC Journaal met onder meer verslagen van afgelopen evenementen, technische artikelen en mededelingen van het bestuur. Naast het bestuur is er een evenementencommissie die belast is met het organiseren van de jaarlijkse ritten en technische bijeenkomsten. Verder heeft de club een aantal technische adviseurs die vooral actief zijn tijdens de technische dagen maar die verder het hele jaar door beschikbaar zijn om de leden met raad en daad bij te staan.
 
Lid worden van RREC UK en RREC Nederland
Per lid is de jaarlijkse contributie 200 euro. Hiervan is 82 gbp bestemd voor de RREC UK en 100 euro voor de Nederlandse afdeling. Leden zijn dan lid van zowel de RREC UK als de Nederlandse afdeling.
<