Over de RREC,
de Rolls-Royce Enthusiasts' Club


De Rolls-Royce Enthusiasts' Club is een wereldwijde club met in vele landen een aparte afdeling. Ook in Nederland is er een eigen afdeling, de 'RREC/Dutch section'.

In 'RREC Wereldwijd' kunt u allereerst kennis maken met de wereldwijde organisatie van de RREC.

Vervolgens kunt u in 'RREC Nederland' lezen over de Nederlandse afdeling en de positie daarvan in de wereldwijde organisatie. Bovendien kunt u hier zien wat u voor uw lidmaatschap krijgt.

In de menukeuze 'Bestuur' stelt het bestuur van de Nederlandse afdeling zich aan u voor. Bestuursleden hebben in principe drie jaar zitting in het bestuur. Elk jaar zijn er weer andere bestuursleden van wie de termijn verloopt.
<